{Stopnie , które są używane w policji|Funkcjonariusze policji są w składzie Korpusów Policji.|Każdy członek Korpusu podoficerów posiada na naramienniku {szeroką literę

Niemal pewne jest, iż właściwie każdy z nas będzie miał w pewnym momencie do czynienia z policją. Nie jest powiedziane, że jako oskarżony czy podejrzany, ale nie są to jedyne wydarzenia, w których mamy możliwość spotkać strażników prawa. W takiej sytuacji wielu z nas zastanawia się, z kim w danej sytuacji ma do czynienia – czy jest to osoba doświadczona czy nowicjusz? Do tego potrzebna jest znajomość stopni zawodowych w policji.

Stopnie strażników prawa możemy określić dzięki znakom , które znajdują się na naramiennikach, wskazują one miejsce funkcjonariusza w hierarchii policji. Stopnie policja są nawiązaniem do stopni obowiązujących w wojsku. Funkcjonariusze policji wchodzą w skład Korpusów Policji. Do Korpusu szeregowych Policji, znajdującego się najniżej w hierarchii, należy ranga starszego posterunkowego i posterunkowego – stopień posterunkowego to brak symboli na naramienniku, natomiast ranga starszego posterunkowego ma 1 biały poziomy pasek u dołu. Wyżej jest Korpus podoficerów policji, do którego zaliczamy sierżantów, starszych sierżantów i sierżantów sztabowych. Każdy członek Korpusu podoficerów posiada na naramienniku szeroką literę”v” – im wyższy mają stopień, tym więcej pasków. Następny w hierarchii jest Korpus aspirantów, do tego Korpusu przynależą wszyscy aspiranci – wyróżniamy cztery takie stopnie. Im wyższy stopień, tym więcej gwiazdek na naramienniku (od jednego do czterech), a przez sam środek biegnie linia.

Z kolei w Korpusie oficerów młodszych gwiazdki liczą od 2-4, ale bez linii biegnącej przez środek. W Korpusie oficerów starszych również na naramiennikach znajdują się gwiazdki, ale od 1-3, natomiast pod tymi gwiazdkami zobaczymy 2 paski ułożone w poziomie. Najwyżej w hierarchii jest Korpus Generałów, w którym znajduje się nadinspektor policji a oprócz tego inspektor generalny policji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top